top of page
Privacy- en cookieverklaring Europe-lens


17 september 2020


Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Europe-lens acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:

 

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,

 • via deze privacyverklaring;

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens

 • die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in

 • gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen

 • en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te

 • bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Europe-lens is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de
webwinkel Europe-lens.com. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Europe-lens.


Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres,
nickname en profielfoto. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze
informatie tot u het account opheft.


Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij
u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw
account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en
betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie
tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de
wettelijke fiscale bewaarplicht.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.


Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:

 • per e-mail

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een
afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.


Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen.
Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.


Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder
van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens
kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen
controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.


Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen
persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn
altijd geanonimiseerd. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee
verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien
dat u ons weer bezoekt.


Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over
cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.


U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van
onze webwinkel werken dan niet goed meer.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. U kunt in ons apart
beveiligingsbeleid lezen hoe wij uw privacy beschermen. Deze is te vinden op:
 https://www.europe-lens.com/priv%C3%A9beleid .


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U hebt de volgende rechten:

 •  uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 •  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 •  het laten corrigeren van fouten 

 •  het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 •  intrekken van toestemming

 •  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Europe-lens
Dukaat 5
3641lm Mijdrecht
robbert@europe-lens.com
310642576645

 Klik          om dit artikel in PDF te downloaden

bottom of page